CÔNG TY TNHH TFB VIET NAM

CÔNG TY TNHH TFB VIET NAM

CÔNG TY TNHH TFB VIET NAM

CÔNG TY TNHH TFB VIET NAM

CÔNG TY TNHH TFB VIET NAM
CÔNG TY TNHH TFB VIET NAM
Email: tfb.vina@yahoo.com.vn
Hotline: 0963 376 278
Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Trung
Menu
Bước 3: chè héo mát

Không khí mát sẽ tác dụng lên men làm cho trà sống tiếp tục lên men từng phần từng phần tạo ra những biến đổi hóa học để tạo nên hương vị đặc hữu của trà Ô Long.Đưa các nong trà vào phòng héo mát, nhiệt độ phòng héo mát ổn định từ 180-190C, thời gian héo mát khoảng 9 giờ, cứ 3 giờ đảo trà một lần và phải làm thật nhẹ tay.

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top